hoofdpagina

VitaCheck

Instructies

De test bestaat uit een aantal stellingen. Per stelling geef je aan wat het best jouw idee representeert: Het invullen van de test duurt ongeveer 10 minuten. Er zijn geen goede of foute antwoorden.
De resultaten van de test ontvang je direct en kun je uitprinten.

Uiteraard gaan we zorgvuldig met jouw gegevens om, waarborgen we de privacy en blijven jouw persoonlijke resultaten altijd privë.

Veel succes met het invullen van de test!

Met inspirerende groet,

Nanny Landman
Health Factor Business
 
 
Helemaal niet waar
.
.
.
Helemaal waar
1
Ik heb een gevoel van keuze en vrijheid in de dingen die ik onderneem.
2
De meeste dingen die ik doe voelen aan alsof 'het moet'.
3
Ik voel dat de meeste mensen waar ik om geef, ook geven om mij.
4
Ik voel me uitgesloten van de groep waar ik bij wil horen.
5
Ik heb er vertrouwen in dat ik dingen goed kan doen.
6
Ik heb ernstige twijfels over de vraag of ik de dingen wel goed kan doen.
7
Ik voel dat mijn beslissingen weerspiegelen wat ik echt wil.
8
Ik voel me gedwongen om veel dingen te doen waar ik zelf niet voor zou kiezen.
9
Ik voel me verbonden met mensen die om mij geven en waar ik ook om geef.
10
Ik voel dat mensen die belangrijk voor me zijn koud en afstandelijk zijn tegen mij.
11
Ik voel me bekwaam in wat ik doe.
12
Ik voel me teleurgesteld in veel van mijn prestaties.
 
 
Helemaal niet waar
.
.
.
Helemaal waar
13
Ik voel dat mijn keuzes weergeven wie ik werkelijk ben.
14
Ik voel me verplicht om te veel dingen te doen.
15
Ik voel me nauw verbonden met andere mensen die belangrijk voor me zijn.
16
Ik heb de indruk dat mensen waarmee ik tijd doorbreng een hekel aan me hebben.
17
Ik voel me in staat om mijn doelen te bereiken.
18
Ik voel me onzeker over mijn vaardigheden.
19
Ik voel dat wat ik tot nu toe gedaan heb me oprecht interesseert.
20
Mijn dagelijkse activiteiten voelen als een aaneenschakeling van verplichtingen.
21
Ik heb een warm gevoel bij mensen waarmee ik tijd doorbreng.
22
Ik voel dat de relaties die ik heb slechts oppervlakkig zijn.
23
Ik voel dat ik moeilijke taken met succes kan voltooien.
24
Ik voel me een mislukkeling vanwege de fouten die ik maak.
 
 
Uitstekend
Zeer goed
Goed
Matig
Slecht
1
Wat vindt u over het algemeen genomen van uw gezondheid?
2. Wordt u door uw gezondheid op dit moment beperkt bij deze bezigheden?

 
 
Ja, ernstig beperkt.
Ja, een beetje beperkt.
Nee, helemaal niet beperkt.
a.
Matige inspanning zoals het verplaatsen van een tafel, stofzuigen, fietsen.
b.
Een paar trappen oplopen.
3. Had u, ten gevolge van uw lichamelijke gezondheid in de afgelopen 4 weken één van de volgende problemen bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden?

 
 
Ja
Nee
a.
U heeft minder bereikt dan u zou willen.
b.
U was beperkt in het soort werk of het soort bezigheden.
4. Had u, ten gevolge van een emotioneel probleem (bijvoorbeeld doordat u zich depressief of angstig voelde), de afgelopen 4 weken één van de volgende problemen bij uw werk of andere dagelijkse bezigheden?

 
 
Ja
Nee
a.
U heeft minder bereikt dan u zou willen
b.
U was beperkt in het soort werk of het soort bezigheden
 
 
Helemaal niet
Een klein beetje
Nogal
Veel
Heel erg veel
5.
Hoeveel pijn had u de afgelopen 4 weken?
6. Hoe vaak gedurende de afgelopen 4 weken:

 
 
Voort durend
Meestal
Vaak
Soms
Zelden
Nooit
a.
Voelde u zich erg zenuwachtig?
b.
Zat u zo diep in de put dat niets u kon opvrolijken?
c.
Voelde u zich kalm en rustig?
d.
Voelde u zich erg energiek?
e.
Voelde u zich neerslachtig en somber?
f.
Voelde u zich gelukkig?
g.
Voelde u zich uitgeblust?
h.
Voelde u zich levenslustig?
i.
Voelde u zich moe?
 
 
Voort durend
Meestal
Soms
Zelden
Nooit
7.
Hoe vaak hebben uw lichamelijke gezondheid of emotionele problemen gedurende de afgelopen 4 weken uw sociale activiteiten (zoals bezoek aan vrienden of naaste familieleden) belemmerd?